Lời Chúa - Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng Lễ Kính Thánh Anrê Tông Đồ - 30/11/2020

Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng Lễ Kính Thánh Anrê Tông Đồ (Mt 4,18-22) – Lm. Micae Phạm Gia Lâm, C.Ss.R. 30/11/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube