Lời Chúa - Thứ Hai Lễ Kính Thánh Mátthêu Tông Đồ - 21/09/2020

Thứ Hai Lễ Kính Thánh Mátthêu Tông Đồ (Mt 9, 9-13) – Lm Đaminh Nguyễn Đức Thông, C.Ss.R. 21/09/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube