Lời Chúa - Thứ Hai, Lễ Kính Thánh Laurensô Phó Tế Tử Đạo - 10/08/2020

Thứ Hai, Lễ Kính Thánh Laurensô Phó Tế Tử Đạo (Ga 12, 24-26) – Lm G.B Hoàng Xô Băng, C.Ss.R. 10/08/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube