Lời Chúa - Thứ Hai Lễ Kính Suy Tôn Thánh Giá - 14/09/2020

Thứ Hai Lễ Kính Suy Tôn Thánh Giá (Ga 3, 13-17) – Lm Gioan Baotixita Trần Đức Thống, C.Ss.R. 14/09/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube