Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên - 21/11/2020

Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên (Lc 20, 27-40) – Lm. Giuse Nguyễn Duy Hải, C.Ss.R. 21/11/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube