Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm A - 17/10/2020

Thứ Bảy Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm A (Lc 12, 8-12) – Lm Giuse Ngô Văn Kha, C.Ss.R. 17/10/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube