Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm A - 10/10/2020

Thứ Bảy Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm A (Lc 11, 27-28) – Lm Micae Phạm Gia Lâm, C.Ss.R. 10/10/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube