Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần XXVI Mùa Thường Niên Năm A - 03/10/2020

Thứ Bảy Tuần XXVI Mùa Thường Niên Năm A (Lc 10, 17-24) – Lm Giuse Hoàng Phúc, C.Ss.R. 03/10/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube