Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm A - 24/10/2020

Thứ Bảy Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm A ( Lc 13, 1-9) – Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bích, C.Ss.R. 24/10/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube