Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm A - 19/09/2020

Thứ Bảy Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm A (Lc 8, 4-15) – Lm Gioan Baotixita Trần Đức Thống, C.Ss.R. 19/09/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube