Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm A - 08/08/2020

Thứ Bảy Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm A (Mt 17,14-20) – Lm Giuse Nguyễn Thể Hiện, C.Ss.R. 08/08/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube