Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm A - 01/08/2020

Thứ Bảy Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm A, Lễ nhớ Thánh Anphongsô Đấng sáng lập DCCT (Mt 9,35-10,1) – Lm Giuse Nguyễn Thể Hiện, C.Ss.R. 01/08/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube