Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần XV Mùa Thường Niên Năm A - 18/07/2020

Thứ Bảy Tuần XV Mùa Thường Niên Năm A (Mt 12, 14-21) – Lm Giuse Nguyễn Tiến Lộc, C.Ss.R. 18/07/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube