Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm A - 04/07/2020

Thứ Bảy Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm A (Mt 9, 14-17) – Lm Giuse Phạm Quốc Giang, C.Ss.R. 04/07/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube