Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần XII Mùa Thường Niên Năm A - 27/06/2020

Thứ Bảy Tuần XII Mùa Thường Niên Năm A (Mt 8, 5-17) – Lm Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, C.Ss.R. 27/06/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube