Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần VII Mùa Phục Sinh - 30/05/2020

Thứ Bảy Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm A (Ga 21, 20-25) – Lm Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, C.Ss.R. 30/05/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube