Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần VI Mùa Phục Sinh - 23/05/2020

Thứ Bảy Tuần VI Mùa Phục Sinh Năm A (Ga 16, 23b-28) – Lm Phaolô Nguyễn Văn Công, C.Ss.R. 23/05/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube