Lời Chúa - thứ Bảy 23/01/2021

Suy niệm Lời Chúa tuần II thường niên – thứ Bảy 23/01/2021 – Lm. Đaminh Nguyễn Đức Thông, C.Ss.R.

 

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube