Lời Chúa - thứ Bảy 16/01/2021

Suy niệm Lời Chúa tuần I thường niên – thứ Bảy 16/01/2021 – Lm. Phaolô Nguyễn Văn Công, C.Ss.R.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube