Lời Chúa - Thứ Ba Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm A - 27/10/2020

Thứ Ba Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm A (Lc 13, 18-21) – Lm. Phanxico Assisi Nguyễn Đức Hoàn, C.Ss.R. 27/10/2020

 

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube