Lời Chúa - Thứ Ba Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm A - 13/10/2020

Thứ Ba Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm A (Lc 11, 37-41) – Lm Giuse Ngô Văn Kha, C.Ss.R. 13/10/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube