Lời Chúa - Thứ Ba Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm A - 06/10/2020

Thứ Ba Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm A (Lc 10, 38-42) – Lm Micae Phạm Gia Lâm, C.Ss.R. 06/10/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube