Lời Chúa - Thứ Ba Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm A - 22/09/2020

Thứ Ba Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm A (Lc 8, 19-21) – Lm Đaminh Nguyễn Đức Thông, C.Ss.R. 22/09/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube