Lời Chúa - Thứ Ba Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm A - 20/10/2020

Thứ Ba Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm A (Lc 12, 35-38) – Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bích, C.Ss.R. 20/10/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube