Lời Chúa - Thứ Ba Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm A - 04/08/2020

Thứ Ba Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm A (Mt 15,1-2.10-14) – Lm Giuse Nguyễn Thể Hiện, C.Ss.R. 04/08/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube