Lời Chúa - Thứ Ba Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm A - 28/07/2020

Thứ Ba Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm A (Mt 13,36-43) – Lm Giuse Nguyễn Thể Hiện, C.Ss.R. 28/07/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube