Lời Chúa - Thứ Ba Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm A - 21/07/2020

Thứ Ba Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm A (Mt 12, 46-50) – Lm Giuse Phạm Quốc Giang, C.Ss.R. 21/07/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube