Lời Chúa - Thứ Ba Tuần XV Mùa Thường Niên Năm A - 14/07/2020

Thứ Ba Tuần XV Mùa Thường Niên Năm A (Mt 11, 20-24) – Lm Giuse Nguyễn Tiến Lộc, C.Ss.R. 14/07/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube