Lời Chúa - Thứ Ba Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm A - 07/07/2020

Thứ Ba Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm A (Mt 9, 32-38) – Lm Gioan Baotixita Hoàng Xô Băng, C.Ss.R. 07/07/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube