Lời Chúa - Thứ Ba Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm A - 30/06/2020

Thứ Ba Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm A (Mt 8, 23-27) – Lm Giuse Phạm Quốc Giang, C.Ss.R. 30/06/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube