Lời Chúa - Thứ Ba Tuần IX Mùa Thường Niên Năm A - 02/06/2020

Thứ Ba Tuần IX Mùa Thường Niên Năm A (Mc 12,13-17) – Lm Giuse Hoàng Phúc, C.Ss.R. 02/06/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube