Lời Chúa - Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng Năm B - 01/12/2020

Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng Năm B (Lc 10, 21-24) – Lm. Micae Phạm Gia Lâm, C.Ss.R. 01/12/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube