Lời Chúa - Thứ Ba Lễ Nhớ Đức Mẹ Sầu Bi - 15/09/2020

Thứ Ba Lễ Nhớ Đức Mẹ Sầu Bi (Ga 19,25-27) – Lm Gioan Baotixita Trần Đức Thống, C.Ss.R. 15/09/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube