Lời Chúa Lễ Thánh Laurensô Phó Tế Tử Đạo Thứ Ba 10/08/2021

Suy niệm Lời Chúa Lễ Thánh Laurensô Phó Tế Tử Đạo Thứ Ba tuần XIX mùa Thường Niên 10/08/2021 – Lm. Giuse Nguyễn Hồng Phước, C.Ss.R.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube