Lời Chúa Lễ Nhớ Thánh Mônica Thứ Sáu 27/08/2021

Suy niệm Lời Chúa Lễ Nhớ Thánh Mônica thứ Sáu tuần XXI Thường Niên 27/08/2021 – Lm. Giuse Ngô Văn Kha, C.Ss.R.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube