Lời Chúa - Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - 31/05/2020

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A (Ga 20, 19-23) – Lm Giuse Hoàng Phúc, C.Ss.R. 31/05/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube