Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần XXXIV Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ - 22/11/2020

Chúa Nhật Tuần XXXIV Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ (Mt 25, 31-46) – Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, C.Ss.R. 22/11/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube