Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm A - 11/10/2020

Chúa Nhật Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm A (Mt 22, 1-14) – Lm Giuse Ngô Văn Kha, C.Ss.R. 11/10/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube