Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm A - 04/10/2020

Chúa Nhật Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm A (Mt 21, 33-43) – Lm Micae Phạm Gia Lâm, C.Ss.R. 04/10/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube