Lời Chúa - Chúa Nhật tuần XXIX Thường Niên năm B 17/10/2021

Suy niệm Lời Chúa – Chúa Nhật tuần XXIX Thường Niên năm B 17/10/2021 – Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, C.Ss.R.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube