Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm A - 13/09/2020

Chúa Nhật Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm A (Mt 18, 21-35) – Lm Gioan Baotixita Trần Đức Thống, C.Ss.R. 13/09/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube