Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm A - 01/08/2020

Chúa Nhật Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm A (Mt 14, 13-21) – Lm Micae Phạm Gia Lâm, C.Ss.R. 01/08/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube