Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm A - 26/07/2020

Chúa Nhật Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm A (Mt 13,44-46) – Lm Giuse Nguyễn Thể Hiện, C.Ss.R. 26/07/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube