Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm A - 19/07/2020

Chúa Nhật Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm A (Mt 13, 24-43) – Lm Giuse Phạm Quốc Giang, C.Ss.R. 19/07/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube