Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần XIX Mùa Thường Niên Năm A - 09/08/2020

Chúa Nhật Tuần XIX Mùa Thường Niên Năm A (Mt 14, 22-33) – Lm G.B Hoàng Xô Băng, C.Ss.R. 09/08/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube