Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm A - 05/07/2020

Chúa Nhật Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm A (Mt 11, 25-30) – Lm Gioan Baotixita Hoàng Xô Băng, C.Ss.R. 05/07/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube