Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm A - 28/06/2020

Chúa Nhật Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm A (Mt 10, 37-42) – Lm Giuse Phạm Quốc Giang, C.Ss.R. 28/06/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube