Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần VII Mùa Phục Sinh - 24/05/2020

Chúa Nhật Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm A (Mt 28,16-20) – Lm Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, C.Ss.R. 24/05/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube