Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng Năm B - 29/11/2020

Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng Năm B (Mc 13, 33-37) – Lm. Micae Phạm Gia Lâm, C.Ss.R. 29/11/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube