Lời Chúa - Chúa Nhật Truyền Giáo Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm A - 18/10/2020

Chúa Nhật Truyền Giáo Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm A (Mt 28, 16-20) – Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bích, C.Ss.R. 18/10/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube